RSA-512 Certificates abused in the wild

During recent weeks we have observed several interesting publications which have a direct relation to an investigation we worked on recently. On one hand there was a Certificate Authority being revoked by Mozilla, Microsoft and Google (Chrome), on the other hand there was the disclosure of a malware attack by Mikko Hypponen (FSecure) using a … Continue reading RSA-512 Certificates abused in the wild

Onze visie op de eigen slagkracht van de overheid

Na operatie Black Tulip (Diginotar) en Lektober staat ICT beveiliging volop in de aandacht. Het is inmiddels algemeen bekend hoezeer onze maatschappij van ICT afhankelijk is geworden en hoe relatief kwetsbaar we zijn voor cyberbedreigingen.   De rol van de Nederlandse overheid is hierbij een onderwerp van discussie. De vraag is of zij voldoende in … Continue reading Onze visie op de eigen slagkracht van de overheid