Onze visie op de eigen slagkracht van de overheid

Na operatie Black Tulip (Diginotar) en Lektober staat ICT beveiliging volop in de aandacht. Het is inmiddels algemeen bekend hoezeer onze maatschappij van ICT afhankelijk is geworden en hoe relatief kwetsbaar we zijn voor cyberbedreigingen.

 

De rol van de Nederlandse overheid is hierbij een onderwerp van discussie. De vraag is of zij voldoende in staat is om onze samenleving cyberveilig te maken en te houden. Omdat onze naam Fox-IT bij deze discussies regelmatig opkomt, lijkt het ons passend, dat wij onze visie hierop delen.

 

Allereerst ervaren wij de recente aandacht voor het onderwerp cyber security als positief. Een aantal maanden geleden werden binnen de politiek nog regelmatig serieuze vraagtekens gezet bij het realiteitsgehalte van cyberdreigingen. Inmiddels lijkt bij iedereen duidelijk geworden, dat we het niet over een fictief probleem hebben.

 

Wij zijn als nichespeler op dit gebied al geruime tijd actief. Wij hebben in die tijd specifieke kennis en vaardigheden kunnen opbouwen, waarmee we ons internationaal hebben kunnen onderscheiden. Het lijkt ons niet meer dan logisch dat deze expertise nog niet overal binnen de overheid aanwezig is. Het is gezien de recente incidenten wel van belang, dat de overheid deze expertise nu snel gaat opbouwen. De eerste stappen daarvoor zijn gezet in de vorm van een Nationale Cyber Security Strategie, een Nationale Cyber Security Raad en (binnenkort) een Nationaal Cyber Security Centrum.

 

Wij doen sinds enige tijd de oproep aan onze overheid om zich in haar beleid allereerst te richten op het zelf opdoen van concrete operationele kennis en vaardigheden. Op basis daarvan ontstaat ‘situational awareness‘. Daarna kan de overheid een leidende rol nemen om de vitale delen van onze maatschappij voldoende af te (laten) schermen. Het cyber security probleem vraagt volgens ons om deze regie.

 

Wij dragen graag ons steentje bij. Dat past bij onze missie: ‘het leveren van een technische, innovatieve bijdrage aan een veiliger samenleving‘.

 

Wij zijn er van overtuigd, dat we binnen Nederland dit actuele probleem kunnen ombuigen in een kans om ons internationaal te onderscheiden. Noem het maar De Digitale Deltawerken. Er is voldoende kennis binnen Nederland aanwezig. We moeten er alleen nog maar een paar slimme digitale dijken van bouwen..

 

For a more secure society!

 

 

Directie Fox-IT

One thought on “Onze visie op de eigen slagkracht van de overheid

  1. Fox-IT is een gerenommeerd bedrijf op dit gebied. Als er iemand is die de overheid met ICT-security kan helpen dan zijn zij het. Geef hun budget, prioriteit, autoriteit en ruimte dan heb ik in elk geval het vertrouwen dat het niet alleen bij discussies, rapporten en recepties blijft. Zij zullen professioneel en daadkrachtig te werk gaan, mits ze de politieke top achter zich krijgen en hebben.
    Op die manier kunnen we ook onze digitale polders droog houden nu en in de toekomst.
    Succes.

Leave a Reply