RSA 2016: security heeft nog een lange weg te gaan

Wij stonden op de RSA conferentie in San Francisco van 29 februari tot 4 maart om te praten met onze Europese klanten. Jawel, er komen veel meer bezoekers uit Europa dan je zou denken. De RSA is dan ook de belangrijkste securitybeurs ter wereld. Toch gaat het niet zozeer om wat er op de beursvloer allemaal te zien is. De meetings daaromheen met securityverantwoordelijken van de meest uiteenlopende organisaties zijn nog interessanter. Dáár gebeurt het.

Integratie van oplossingen belangrijk

Wat elk jaar opvalt is de enorme kloof tussen wat er op de beursvloer allemaal wordt geclaimd en wat daarvan in de praktijk werkt. Pas in gesprekken rondom de beurs kom je te weten of dat ook zo is en waar in de praktijk echt behoefte aan is. Zo kom je op de beursvloer talloze oplossingen tegen die perfect in staat zijn om één specifiek soort aanval tegen te houden (of in elk geval claimen dat te zijn). Maar aangezien er talloze soorten aanvallen bestaan, zou je dus ook meerdere van die oplossingen moeten inzetten voor een goede beveiliging. Tja, daar gaan CISO’s natuurlijk niet voor. Voor hen is de uitdaging eerder integratie: de securityoplossingen die je wél hebt op zo’n manier inzetten, en de resultaten ervan op zo’n manier bij elkaar brengen, dat je team efficiënt en effectief een breed spectrum aan aanvallen kan tegengaan.

Kosten voor de hacker omhoog

Die integrale focus uit zich bijvoorbeeld in toenemende aandacht voor de economische aspecten van het hacken. Er zijn zelfs CISO’s die zich laten afrekenen op de mate waarin zij erin slagen de kosten van een inbraak voor een hacker omhoog te brengen en die zelfs zo ver gaan dat ze daar een concreet bedrag als persoonlijk target aan verbinden. CISO’s hebben daarom belangstelling voor middelen om de voor hackers simpelste – en dus goedkoopste – paden te blokkeren.

Intelligence-hype

Al een tijd is threat intelligence in opkomst: als je weet wie het op je gemunt heeft en hoe ze te werk gaan, dan zal je ze gemakkelijker vinden op je netwerk of in je systemen. Inmiddels is het aantal aanbieders van intel feeds – die in veel gevallen uit niet meer bestaan dan lijsten ‘foute’ IP adressen of file hashes – niet meer te tellen. Het gevolg is een hype-markt: de CISO verdrinkt in de inlichtingen, de ene feed na de ander zorgt voor een stortvloed waar niet meer mee te werken valt. Wat ik van de CISO’s hoor, is dat zij vooral veel minder technische informatie willen, maar juist méér context: wie zijn de mogelijke aanvallers, wat zijn hun drijfveren en waar hebben zij het op gemunt.

Eerste hulp bij paniek

Nog een behoefte die steeds meer partijen hebben, is hulp nadat een datalek is ontdekt. Meestal breekt eerst paniek uit, helemaal nu in Nederland de Meldplicht datalekken van kracht is. Er moet direct van alles in gang worden gezet: volgens de meldplicht moeten betrokkenen (bijvoorbeeld gebruikers of patiënten) worden ingelicht, de Autoriteit Persoonsgegevens moet de nodige informatie krijgen en ook technisch moet er van alles gebeuren. Door de paniek en de tijdsdruk is er grote behoefte aan expertise, maar ook aan tools die een organisatie hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld door te zorgen dat zij kunnen aantonen dat het onderzoek van het incident volledig is en door te helpen alle informatie op tijd te verstrekken. Deze behoefte sluit ook aan op de gedachte dat 100% beveiliging niet mogelijk is. Ook als het mis gaat, moet de organisatie snel en adequaat kunnen reageren.

Grote cloudproviders serieus over datalocatie

Ook op andere vlakken is wet- en regelgeving een thema: na Safe Harbor neemt een aantal grote cloudproviders het nu serieus dat in Europa anders tegen privacy wordt aangekeken dan in de VS. Zij realiseren zich dat zij harde garanties moeten kunnen bieden over de locatie van de opgeslagen data. Nu gaat dit duidelijk in tegen de cloudgedachte dat locatie er niet meer toe doet, maar het besef daalt langzaam in dat er niet onder de Europese regelgeving is uit te komen.

Geen silver bullet

De RSA-beursvloer loopt over van beloftes van security ‘silver bullets’, of het nu machine learning, threat intelligence, APT defense of een andere hippe term is. Maar ik heb op deze RSA niet het wondermiddel gevonden waarmee beveiligers een grote voorsprong kunnen nemen op de aanvallers. Misschien niet verwonderlijk, want het is uiteindelijk een marketingfestijn: een uitstekende plek om de vibe mee te krijgen wat er ‘hot’ is, maar misschien niet direct de beste informatie voor je volgende security-aankoop. Gelukkig blijkt de securitycommunity rondom de beurs dat goed te begrijpen: natuurlijk is de techniek belangrijk, maar vooral voor zover die ondersteunend is voor je security operations team en professioneel management van je security.

Jeremy_ButcherJeremy Butcher, Director of Operations bij Fox-IT