Finding the hidden attacker in your network

Imagine the following scenario: you are the CIO of an organization and receive a phone call from an external party, informing you that suspicious traffic has been observed between your company network and a remote server. The incident response turns up that an attacker has been present in your network for over 6 months, and has had a free reign in moving through all the end-points and data that it deemed interesting. Apparently, your up-to-date security measures did not detect the presence of this attacker.

This is a real-life scenario that we have encountered in many forms over the past years when helping clients in their incident response. Often, 0-day exploits and advanced malware are involved, that do not trigger existing security measures like anti-virus or an Intrusion Detection System. So how do you actually detect such (often advanced) attacks?

Due diligence for your IT infrastructure

One of the hardest things is that the attacks we are discussing here, are not detected by most traditional detection measures. Secondly, once an attacker has gained sufficient access, he will often be able to use existing user accounts to move further through your network. This type of legitimately looking behavior is even harder to detect or prevent against (your actual users still need to be able to work, right?).

A proven approach here is to investigate your IT infrastructure for traces of a breach, without having any indications of such a breach. Although this is much harder to do than when you have an actual indicator of an ongoing attack, you could perform a due diligence type of analysis where you look for traces of advanced attacks. What is essential in such an approach is to have the knowledge and experience present that go beyond your existing prevention and detection measures. Specifically, you are looking for a team of experienced incident responders and forensic analysts that know what types of traces and behavior they have to look for. In addition, the team should have access to the latest intelligence on past and current threats and modus operandi.

Fox-IT Compromise Assessment

Fox-IT’s Compromise Assessment service is used to thoroughly analyze an organization’s IT infrastructure for traces that might indicate a past or ongoing compromise of systems and/or data. Typically, the assessment involves the forensic analysis of a wide variety of data sources, being network traffic, system / application logs and end point behavior. The threats that are relevant to your organization will determine the scope and focus of the assessment.

The assessment itself consists of three parallel tracks:

 • Network forensics
 • Log file forensics
 • End-point forensics

Each track may require the deployment of some technology in the infrastructure under investigation, such as devices for network traffic recording and analysis (probes) and digital forensic analysis software. Each track consists of a combination of automated analysis and human expertise. By applying Fox-IT’s world-class threat intelligence, combined with the years of experience of our incident response and forensics team, we are able to add a unique layer of expertise on top of our automated analyses.

The focus is mostly on catching lateral movement of an attacker through the network, while also catching low-hanging fruit like malware infections or other less targeted attacks.

A typical compromise assessment will take between 5 and 7 weeks. The first few weeks are spent by deploying network probes and other data collectors that will record relevant data for a couple of weeks. This data, along with other relevant information (forensic disk images, log files, etc.), will then be analyzed by a team of Fox-IT experts. This usually takes around 2 to 3 weeks of full-time work, optionally executed on-site at the client. The Fox-IT experts will work closely with the client’s IT staff, to follow up on leads and indications of malicious activity that come up during the assessment.

Results and benefits

The main result of a compromise assessment is obviously an answer to the question whether traces were found of a past or ongoing breach. However, the benefits of performing a compromise assessment extend beyond just this one question. By gathering so much forensic information, analyzing it and discussing results with your IT staff, Fox-IT experts will get an insight into various aspects of your IT security. The final report will therefore also contain recommendations in the fields of general security, preventive, detective and responsive/readiness measures. The recommendations are structured according to the SANS Critical Security Controls.

A compromise assessment can also quite easily be extended by adding forensic readiness and/or security maturity assessments. That way, an organization can use the compromise assessment as a starting point in designing a new IT security strategy or in validating and strengthening an existing one.

Contact and more information

If you are interested in a compromise assessment and would like to further discuss the possibilities for your organization, please contact Kevin Jonkers via e-mail fox@fox-it.com or by phone +31 (0) 15 284 79 99.

Do you have a clue?

Vind de verborgen aanvaller in uw netwerk

Stelt u zich eens voor: u krijgt als CIO een telefoontje van een externe partij dat er verdacht verkeer is gesignaleerd tussen uw bedrijfsnetwerk en een externe server. Naar aanleiding van de incident response blijkt tot uw grote schrik dat er al meer dan zes maanden een aanvaller aanwezig is in uw netwerk. Deze heeft al die tijd, ondanks de naar uw idee up to date beveiligingsmaatregelen, kunnen rondneuzen in uw end-points en data.

Een realistisch scenario, die wij de afgelopen jaren in allerlei verschijningsvormen zijn tegengekomen bij klanten die onze hulp nodig hadden bij hun incident response. Vaak zijn hier zero-day exploits en geavanceerde malware bij betrokken. Deze worden niet gedetecteerd door bestaande beveiligingsvoorzieningen, zoals antivirussoftware of Intrusion Detection Systems.

Hoe kunt u dergelijke (vaak geavanceerde) aanvallen dan wel opsporen? Dit kan via een analyse vergelijkbaar met een due diligence-onderzoek.

Due diligence voor uw IT-infrastructuur

Een van de lastigste aspecten van bovengenoemde aanvallen, is dat ze door de meeste traditionele detectievoorzieningen niet worden gevonden. Ook kan een aanvaller, als hij eenmaal toegang heeft tot uw netwerk, bestaande accounts gebruiken om verder binnen te dringen. Dit soort ogenschijnlijk geoorloofd gedrag is nóg lastiger te detecteren of te voorkomen (want de daadwerkelijke gebruikers moeten ook nog kunnen werken).

Een methode die zich inmiddels in de praktijk bewezen heeft, is het scannen van de IT-infrastructuur op sporen van een inbreuk zónder dat er aanwijzingen zijn dat er een heeft plaatsgevonden. Hoewel dit veel lastiger is dan wanneer er wel aanwijzingen zijn voor een lopende aanval, kunt u een analyse uitvoeren die vergelijkbaar is met een traditioneel due diligence-onderzoek. Hierbij wordt gezocht naar sporen van geavanceerde aanvallen.

Voor een dergelijke benadering moet u wel de beschikking hebben over specifieke kennis en ervaring van incidentafhandelingen en forensische analyses. U heeft experts nodig, die weten op wat voor sporen en gedragingen ze moeten letten en toegang hebben tot de nieuwste informatie over oude en actuele bedreigingen en werkwijzen. En daar komt Compromise Assessment door Fox-IT om de hoek kijken.

Compromise Assessment door Fox-IT

De Compromise Assessment dienstverlening van Fox-IT wordt gebruikt om de IT-infrastructuur van een organisatie grondig te scannen op sporen die kunnen duiden op oude of lopende aanvallen op systemen en/of gegevens. Het assessment bestaat doorgaans uit een forensische analyse van een breed scala aan gegevensbronnen, zoals netwerkverkeer, systeem- en/of applicatielogbestanden en end-points. De scope en de aandachtsgebieden voor het assessment zijn afhankelijk van de relevante dreigingen voor uw organisatie.

Forensische onderzoektrajecten

De evaluatie zelf bestaat uit drie parallelle forensische onderzoektrajecten:

 • onderzoek op opgenomen netwerkverkeer
 • onderzoek in logbestanden
 • onderzoek op end points

Het kan zijn dat er voor elk onderzoektraject een bepaalde technologie moet worden geïmplementeerd in de infrastructuur die wordt onderzocht, zoals hulpmiddelen voor het registreren en analyseren van netwerkverkeer en digitale forensische analysesoftware. Fox-IT past haar geavanceerde threat intelligence toe, in combinatie met jarenlange forensische en incident response ervaring. Op die manier worden geautomatiseerde analyses aangevuld met menselijke expertise.

De nadruk ligt vooral op het signaleren van ’lateral movement’ van een aanvaller op het netwerk, maar ook op het spotten van meer voor de hand liggende zaken zoals malware-infecties en andere, minder gerichte aanvallen.

Benodigde tijd Compromise Assessment

Gemiddeld duurt een Compromise Assessment vijf tot zeven weken:

 • Hulpmiddelen voor het scannen van het netwerk en andere gegevens slaan gedurende een paar weken relevante data op.
 • Fox-IT-experts analyseren vervolgens deze data en andere relevante gegevens (forensische schijfimages, logbestanden etc.). Deze analyse neemt meestal twee tot drie volledige werkweken in beslag en kan eventueel op locatie bij de klant worden uitgevoerd.
 • Oplevering technische rapportage en executive report

De experts van Fox-IT werken nauw samen met het IT-personeel van de klant, om zo direct te kunnen reageren op tekenen van verdachte activiteit.

Resultaten en voordelen

Het belangrijkste resultaat van een Compromise Assessment is natuurlijk het antwoord op de vraag of er sporen zijn gevonden van een oude of lopende aanval. Er zijn echter meer voordelen: door de verzameling van zoveel forensische informatie, plus de daarbij behorende analyse en overleg met uw IT-personeel, krijgt Fox-IT een breed inzicht in de diverse aspecten van uw IT-beveiliging. Het eindverslag zal daarom ook aanbevelingen op het gebied van algemene beveiliging en maatregelen voor het voorkomen, opsporen en afhandelen van incidenten bevatten. De aanbevelingen zijn opgebouwd conform de SANS Critical Security Controls

Forensic readiness en security maturity

Een Compromise Assessment kan ook vrij eenvoudig worden uitgebreid met een evaluatie van de ‘forensic readiness’ (forensische gereedheid) en/of een security maturity assessment. Op die manier kunt u de Compromise Assessment gebruiken als startpunt voor de ontwikkeling van een nieuwe IT-securitystrategie of voor het voortzetten en verbeteren van een bestaande strategie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over een Compromise Assessment en de mogelijkheden voor uw organisatie?

Neem dan contact op met Kevin Jonkers, per e-mail via fox@fox-it.com of telefonisch via 015 284 79 99.

How to become cyber resilient quickly and remain in full control

Running Cyber Security Operations is crucial but difficult

Successful and effective cyber security is not only about tools, but (increasingly) about the processes and people to operate those tools effectively. While organizations used to buy security tools and believed this would be sufficient, they increasingly realize that running the actual Cyber Security Operations (CSO) with the right people is necessary to benefit from those tools.

Designing, implementing and operating CSO is by no means easy. Especially the expertise (e.g. specialized security knowledge to make sense of many alerts) and processes (e.g. quick follow-up on high risk events) are often difficult to implement.

Many organizations want to build, improve or (partly) outsource their CSO because they realize it is a crucial part in becoming more secure. However, they struggle to find the right balance between in-house and outsourced operations, especially when it comes to controlling the full operational process. Also, many organizations do not know how to become sufficiently cyber resilient quickly during this transition process.

In addition, operating cost effective CSO is difficult for tasks requiring scale, such as:

 • 24/7 human monitoring
 • high expertise intelligence gathering
 • emergency response

Many organizations choose not to build those capabilities in-house, but to outsource them to a security partner.

Fox-IT has developed its hybrid approach to address the above mentioned challenges.

 

A hybrid approach makes Cyber Security Operations easy and secure from the start

With a hybrid approach to CSO, organizations can choose a mix of outsourcing tasks and performing tasks in-house. For example, an organization can choose to outsource all detection tasks, while keeping other functions (e.g. vulnerability management, incident response) in-house. This ensures that difficult tasks, that require significant build-up periods, are operational from the start, while tasks requiring local knowledge or physical proximity can still be performed in-house.

Another advantage of this approach is that an organization can gradually grow into the in-house operation of specific parts of security. For example, after having outsourced all detection tasks, all 1st line tasks can initially be performed in-house, followed by the 2nd and 3rd line if the initial step is successful. The security partner can support this transition by performing these tasks and provide specific training modules. This way, the organization optimally benefits from the security partner’s expertise.

Organizations that want a hybrid approach to CSO should realize that, even though parts of the operation are outsourced, this approach will require significant investment and resources. However, we believe those investments and resources are significantly smaller than when either outsourcing all security tasks (because several tasks could be performed more efficiently by employees with specific knowledge of the organizations’ situation and physical proximity) or performing them in-house (because of a lack of scale in certain tasks).

 

A hybrid approach to Cyber Security Operations typically takes four steps

The implementation of a hybrid approach to CSO is not easy. Care should be taken in planning and implementing this approach. In our experience, four distinct steps can be identified in a hybrid CSO implementation:

 1. An assessment of the current state of cyber security operations is performed. This includes identifying the existing technology, processes and people in place that perform security tasks. Also a target situation of security operations is defined, to guide the whole transition.
 1. The functional design of the hybrid CSO is developed. All cyber security operations tasks (e.g. vulnerability management, intelligence management, incident detection, etc.) are detailed on a technology, process and people level. That design is mapped on a project plan or roadmap for implementation with different phases.
 1. The technical design and implementation phase starts with the easy activities or quick wins to become more cyber resilient early in the project. Then, more complex phases can be implemented. Also, the capability building program (e.g. training) should start early to hand over tasks to the in-house team as soon as possible. During this phase strong project management with regular measurement of progress is crucial.
 1. The operations phase starts gradually for each implemented task. In this phase, continuous improvement is crucial to remain cyber resilient. Feedback from incidents, false positives and false negatives should be fed back to improve each part of the operation. Also, intelligence on new threats, vulnerabilities and protected interests should be used to improve operations.

 

Fox-IT can support your organization in developing a plan towards a Hybrid CSO or to guide you through the whole transition. If you have any questions regarding the hybrid approach to CSO, please contact us at fox@fox-it.com